Quotes of the Day

Quotes Up

Topic #106

Newly WriterNo.1
avatar
PostTruth
5/3/2020, 9:28 pm
நதி ஒருபோதும் மேல் நோக்கி ஓடுவதில்லை!
நெருப்பு ஒருபோதும் கீழ்நோக்கி எரிவதில்லை!

5/3/2020, 9:28 pm#1
Quyền hạn của bạn
You cannot reply to topics in this forum
Banner 600x300
Đăng nhập

Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!